Business Leaders Forum bylo od roku 2016 zapojeno do mezinárodního projektu EU Talent pod záštitou organizace CSR Europe. EU Talent byl zaměřen na praktickou výuku u malých a středních podniků a celkem měl 12 mezinárodních partnerů. Hlavními cíli bylo především zmapovat situaci na národní úrovni, vyvolat diskuzi a povědomí o praktické výuce, zlepšit praktickou výuku u těch malých a středních podniků, kteří ji již poskytují, ale mohou ji zlepšit. Také informovat o možnostech praktické výuky ty, kteří ještě nezačali, ale přemýšlejí o tom.

Jedním z úkolů bylo pilotně pracovat s 20 podniky, které v průběhu roku pracovaly na zlepšení své praktické výuky nebo se pokoušely začít. BLF zorganizovalo několik webinářů, stakeholder dialogů a národní workshop, kdy se během nich mohly firmy dozvědět od různých odborníků nebo příkladů dobré praxe, jak zlepšit svou praktickou výuku, jak vůbec začít a jaké výhody, ale i úskalí tato výuka přináší.

Naše hlavní zjištění z proběhlé spolupráce s pilotními podniky jsou následující.

Podniky s praxí mají velký potenciál v možnostech, jak zlepšit praktickou výuku. Ne vždy je v partnerství udržována a zajišťována kvalita, škola i firma a jejich potřeby se v průběhu času mohou měnit, a proto je žádoucí formy spolupráce uzpůsobovat potřebám a učinit ze spolupráce pevný bod firemního programu. Velkým nedostatkem se projevila kvalita praktického vyučování u zaměstnavatele. V tomto případě mohou firmy využít kurz pro instruktory, komunikace a zpětné vazby. Další překážku vidí zaměstnavatelé v motivaci a získání kvalitních instruktorů praktické výuky. Problém je zejména s malými podniky, kde není dostatečná personální kapacita. Druhá věc je, že většinou to vždy instruktor dělá nad rámec svých pracovních povinností, měl by tedy mít ještě nějakou finanční odměnu k platu, což vždy tak není. Na vnitropodnikové lektory má prostředky, personální kapacity a čas jen velká firma. Řada firem má ale potřebu své zaměstnance vzdělat, jenže obvykle je pro ně maximum, na které své zaměstnance vyšlou, 8 hodin.

Podniky bez praxe stojí na začátku celého procesu a mají největší obavy ze samého začátku praktické výuky, mnoho z nich se nás ptalo: „jak vlastně začít?“. Ze všeho nejdůležitější je správně odhadnout své možnosti a to, co lze škole zodpovědně nabídnout – tedy ty formy a rozsah, na které má firma reálně kapacity. Existují různé materiály (HKČR, Svaz průmyslu, NÚV, které mají začátek spolupráce usnadnit a podat firmám pomocnou ruku). Většina firem nezná propojovací kanály mezi firmou a školou. V tomto případě může být významná také role jakéhosi prostředníka, např. regionálních hospodářských komor či různých asociací. Převládá také velká obava z  administrativní zátěže. Většinu této administrativní činnosti zajišťují školy, nicméně je to bariéra, která třeba firmy odradí od čerpání daňových úlev – většinou tedy OSVČ. Přesto, např. Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách konání je zásadní a bez ní firma ani nemůže uvažovat o čerpání daňových úlev. Je potřeba, aby si firmy uvědomily, že za to, jakou kvalitu spolupráce nabízejí školám, odpovídá podle legislativy ředitel školy, nikoliv firmy.

Nositeli změn, inovací a dynamiky jsou firmy! Je potřeba si uvědomit, že je potřeba se podílet na vzdělávání.