Dne 6.12. se členové BLF sešli na předvánočním shromáždění, kde se probraly personální změny, aktivity za rok 2018 a zároveň jsme nahlédly do roku 2019 a představili strategie a plány.

Na konci roku vznikla nová pozice Business development a péče o členy, kde nastupuje Anna Zelenková.
BLF se bude v roce 2019 zaměřovat na úspěšné business lídry, kteří mají úzký vztah ke společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Tématicky se budeme držet následujících 4 pilířů.

V příštím roce se členové mohou těšit na hlubší spolupráci, zajímavé workshopy a nové vzdělávací akce.