Business Leaders Forum | Veskom
3477
page,page-id-3477,page-template-default,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.4.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Jméno firmy

Veskom

Obor podnikání Návrh, dodávka, montáž a servis tepelných čerpadel, kompresorů a chladičů
Kontaktní osoba Ing. Petr Bureš (telefon: 272 088 101)
Pozice Ředitel společnosti
Web http://www.veskom.cz

 

1. Jak zajišťujete dodržování etického kodexu (pravidel) ve vaší společnosti a všeobecných vztazích?

Příkladem vedoucích pracovníků a managerů, jejich kontrolou a nastavením vnitřních podmínek ve společnosti.

 

2. Jak běžný provoz firmy spojujete s praktickou ochranou životního prostředí?

Jednak sama činnost, kterou naše firma vyvíjí je úzce spjata s úsporou energií jakožto prvku ochrany životního prostředí, jednak je vlastní činnost prováděna v souladu s ochranou životního prostředí a jako završení jsou všechny tyto procesy certifikovány dle norem ISO 9001, 14001 a 18001.

 

3. Jaká vaše aktivita je nejpřirozenějším propojením podnikání vaší firmy s podporou komunity, ve které působí?

Nejvýznamnější aktivitou vedle standardních aktivit je zaměření na vzdělávání a osvětu, a to zejména v oblasti alternativních zdrojů tepla. Vybudovali jsme vlastní školící a vědecké centrum, které slouží nejen našim zákazníkům a partnerům, ale také studentům VŠ a SŠ a také vědeckým pracovníkům.

 

4. Jaká aktivita v oblasti péče o zaměstnance se setkala za poslední 1-2 roky s největším pozitivním ohlasem?

Podpora kolektivu, zájmových činností jednotlivých zájmových kroužků (cyklistický kroužek, motoristický RACING team, stolní tenis, hudební skupina) a mimopracovních akcí (víkend na kolech, tenisový turnaj apod.)

 

5. Jaký způsob (formu) komunikace o CSR strategii a aktivitách Vaše společnost využívá a jaké z těchto metod zainteresované strany nejvíce oceňují?

Formální způsob – tj. o CSR aktivitách se vedoucí pracovníci informují na poradách společnosti

Neformální – přímá komunikace s pracovníky a jejich zástupci

Nejvíce je oceňován OSOBNÍ způsob komunikace vedení

 

6. Kde a proč je umístěna pozice hlavního garanta CSR ve vaší organizační struktuře a jakým způsobem je zajištěna komunikace se zainteresovanými stranami?

CSR v naší společnosti jde ruku v ruce s její hlavní podnikatelskou myšlenkou a je součástí vnitřní firemní kultury celé společnosti. Není odlišována a speciálně řízena vybraným pracovníkem, ale je vnímána jak vedením, tak pracovníky jakou přirozená součást každodenního života.

Komunikace se děje každodenně v přímých diskusích.

 

7. Jakým způsobem se vaši zaměstnanci nejčastěji zapojují do volby a realizace CSR aktivit?

CSR aktivity vycházejí z řad pracovníků a zapojení do nich je pak automatické a zcela dobrovolné. Úspěch CSR aktivit vychází z chuti kolektivu a není direktivně nařizován.

 

8. Na jaké faktory, kromě ceny, klade vaše společnost důraz v systému hodnocení a výběru dodavatelů a kritérií pro vyřazení a opětovné zařazení na seznam schválených a proč?

Zejména na spolehlivost, kvalitu a dlouhodobé partnerské zkušenosti. Zařízení musí splňovat veškeré technické požadavky, dále požadavky a na energetickou náročnost a kvalitu.

Vyřazení a opětovné zařazení vychází zejména z doporučení odpovědných pracovníků společnosti, kteří znají naše firemní hodnoty a požadavky a řídí se jimi i při výběru partnerů.