Business Leaders Forum, partnerská organizace platformy CSR Europe, by tímto ráda na základě zprávy ze CSR Europe informovala veřejnost o možnosti konzultací zainteresovaných subjektů ohledně nefinančního reportingu a jeho metodiky s Evropskou komisí, jelikož Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU o nefinančním reportingu bude dne 5. prosince 2016 transponována do vnitrostátních právních předpisů.

Jak je uvedeno v textu směrnice, Evropská komise má za úkol zpracovat nezávazné pokyny pro podávání zpráv o nefinančních činnostech s cílem poskytnout vhodná doporučení společnostem při zavádění Směrnice.

CSR Europe velmi doporučuje posílat jednotlivé příspěvky k této konzultaci prostřednictvím on-line dotazníku. Příspěvky můžete zasílat do 15. dubna 2016.

CSR Europe bude připravovat kolektivní dokument k pokynům nefinančního reportingu – zasláním vyplněného formuláře v pdf formátu Loreně Sorrentino, email ls@csreurope.org, můžete také přispět k tvorbě podkladů pro Evropskou komisi.

Zapojení se do konzultací představuje jedinečnou příležitost sdílet svá očekávání a názory na to, jakým způsobem má vykazování nefinančních informací probíhat. Díky tomuto pak může být lépe stanovena metodika nefinančního reportingu v Evropě.

Ve vztahu k tématu nefinančního reportingu CSR Europe pořádá následující akce:

22. března v čase 15:00 – 17:00 se můžete zúčastnit otevřeného webináře, který vytvoří neformální platformu k diskusi o zavádění EU Směrnice o nefinančním reportingu. Webinář organizuje CSR Europe společně s GRI.

6. dubna 2016 pak proběhne setkání stakeholderů a zástupců EU u kulatého stolu na téma nezávazných pokynů k metodice nefinančního reportingu. Díky této akci bude možné ze strany CSR Europe doplnit a dokončit podklad obsahující zpracované zpětné vazby, který bude předložen Evropské komisi.